Společnost EnergyCon spolupracuje při tvorbě svých produktů a následných dodávkách klientům s partnery působícími v různých vzájemně se logicky doplňujících oblastech. Jedná se o následující oblasti: